Statistiky požárů v České republice (1996 – 2001)

Požáry – přehled 1996 – 2001
Rok Počet požárů Škoda v Kč Usmrceno osob Zraněno osob
1996 21 539 1 345 497 700 118 1 037
1997 21 540 1 229 951 200 135 1 026
1998 24 041 1 902 566 000 96 1 123
1999 20 857 2 088 610 700 105 934
2000 20 919 1 426 340 200 100 975
2001 17 285 2 054 670 000 99 881

 

Následné škody a uchráněné hodnoty při požárech 1996 – 2001
Rok Následné škody Uchráněné hodnoty v Kč
1996 153 258 000 8 418 267 000
1997 127 046 000 6 393 776 000
1998 355 410 000 6 925 493 000
1999 214 114 000 8 907 455 000
2000 55 069 000 6 584 193 000
2001 164 704 000 6 230 121 000

 

Požáry podle příčin a činnosti při vzniku – výňatek
Děti do 15 let Počet požárů Způsobená škoda v tis. Kč
1998 950 32 511,91
1999 714 35 512,00
2000 688 35 695,96
2001 528 47 087,41

 

Příčiny požárů v roce 2001 – výňatek
Příčina Počet požárů Přímá škoda v tisících Kč Usmrceno Zraněno
Kouření 677 24 763,32 12 56
Zakládání ohně – vypalování 403 3 097,75 0 16
Nesprávná obsluha topidla 173 6 637,30 4 19
Hořlaviny u topidla 131 11 398,50 7 20
Používání zápalných kapalin, plynů 34 3 326,50 2 27
Používání otevřeného ohně 363 26 998,10 6 48
Manipulace se žhavým popelem 133 2 033,93 0 5
Svařování, řezání, rozmrazování 255 22 712,30 1 38
Zanedbání bezpečnostních předpisů 238 21 816,90 5 45
Nedbalost, omyl, nesprávná obsluha 237 21 077,60 9 43

Zdroj: Ministerstva vnitra-generálního ředitelství, Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor ochrany obyvatelstva