Střelivo pro SA 58

Ke střelbě ze samopalu vz. 58 a pro výcvik ve střelbě se používá 7,62mm nábojů vz. 43. Náboje jsou podle svého určení různě konstruovány a dělí se na náboje ostré a výcvikové. U ostrých nábojů jsou váhy střel a jejich počáteční rychlosti vyřešeny tak, aby bylo možno střílet náboji s různými druhy střel při stejném nastavení hledí.

7,62mm náboj vz. 43 – (7,62-43)

Nejpoužívanější typ náboje.

SA 58 | 7,62mm náboj vz. 43
7,62mm náboj vz. 43
1 – nábojnice; 2 – zápalka; 3 – prachová náplň; 4 – střela; 5 – plášť střely; 6 – olověná košilka; 7 – ocelové nekalené jádro; a – tělo nábojnice; b – krček; c – opěrný kužel; d – drážka; e – obruba; f – zátravky; g – kovadlinka

7,62mm náboj vz. 43 (viz obr.) se skládá z nábojnice 1, ze zápalky 2, z prachové náplně 3 a ze střely 4. Váha náboje je 16,5 g. Největší dostřel 2800 m. Nábojnice 1 spojuje všechny části náboje v jeden celek. Vyrábí se z oceli, je fosfátovaná a lakovaná. Na nábojnici rozeznáváme: dno nábojnice, tělo nábojnice a, krček b, opěrný kužel c a obrubu e. Tělo nábojnice. V těle nábojnice a je uložena prachová náplň: dole je tělo uzavřeno dnem.

Dno nábojnice má lůžko pro zápalku 2, v němž jsou dva šlehové kanálky — zátravky, které spojují prostor pro zápalku s vnitřkem nábojnice; jimi šlehne plamen ze zápalkové sloze k prachové náplni a vznítí ji. Uprostřed lůžka je výstupek zvaný kovadlinka g. O kovadlinku se zažehuje slož zápalky při úderu zápalníku na zápalku. U dna nábojnice je obruba e a nad ní drážka d. Za obrubu zachytí vytahovač a vytáhne vystřelenou nábojnici nebo náboj z nábojní komory.

Přední část nábojnice přechází v opěrný kužel c, kterým se opírá náboj o nábojní komoru. Na konci nábojnice je krček b, který slouží k uložení a k upevnění střely kruhovým zaškrcením, okraj krčku je zalemován do drážky na střele. Zápalka 2 se skládá z mosazného kalíšku, z třaskavé sloze a z fólie. Do kalíšku je zalisována třaskavá slož, která je uzavřena fóliovým kotoučkem, který je z obou stran sloze lakován.

Zápalka je zalisována do lůžka dna nábojnice tak, aby třaskavá slož dolehla na kovadlinku.
Prachová náplň 3 je z bezdýmného prachu a je uložena uvnitř těla nábojnice.

Střela 4 s ocelovým jádrem se skládá z ocelového pláště 5, z olověné košilky 6 a z ocelového nekaleného jádra 7. Ocelový plášť je plátován tombakem. Do pláště je vsazena olověná košilka (slitina olova s antimonem), do níž je zalisováno ocelové jádro. Střední část střely má na obvodě drážku, do které je zalemován (upevněn kruhovým zaškrcením) okraj krčku nábojnice. Druhý konec střely je kuželovitě zúžen. Hroty střel těchto nábojů nemají zvláštních rozlišovacích znaků. Střela váží 8 g.

7,62mm náboj svítící vz. 43

(7,62-Sv 43) – hrot střely označen zeleně. Používán pro vizuální kontrolu zásahů.
Střela svítí červeně do vzdálenosti cca 800m.

SA 58 | 7,62mm náboj svítící vz. 43
7,62mm náboj svítící vz. 43
1 – střela; 2 – plášť střely; 3 – olověné jádro; 4 – ocelový, tombakem plátovaný kalíšek; 5 – svítící slož; 6 – zážehová slož; 7 – krycí klobouček

7,62mm náboj svíticí vz. 43 (viz obr.) se používá pro kontrolu zásahů, k označování cílů, k opravě střelby, k signalizaci a ničení živých cílů. Nábojnice je úplně stejná jako u náboje se střelou s ocelovým jádrem.

Svíticí střela 1 se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště 2, z olověného jádra 3 zalisovaného do přední části pláště, z ocelového, tombakem plátovaného kalíšku 4, do kterého je zalisována svíticí 5 a zážehová 6 slož, a z krycího kloboučku 7.

Při výstřelu žhavé prachové plyny ženoucí střelu propálí fólii krycího kloboučku a zapálí zážehovou slož 6 ve střele. Jakmile střela opustí hlaveň, zapálí zážehová slož 6 svíticí slož 5; hořící plyny začnou unikat ve dně střely a svým světlem vyznačují stopu dráhy střely. Za letu svíticí slož střely svítí červeně až do dálky 800 m; tím je stopa dráhy dobře viditelná ve dne i v noci.

Dopadne-li střela před shořením svíticí sloze na lehce zápalné předměty (suchá sláma, listí, tráva, jehličí apod.), může je vznítit.

Svíticí náboj má hrot střely nabarven zeleně. Střela váží 7,5 g.

7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43

(7,62-PZ 43) – hrot střely označen červeným a černým proužkem. Náboj se používá k zapalování hořlavin, např. benzínu a k ničení slabě pancéřovaných cílů do vzdálenosti 300 metrů. Ke vznícení zápalné složky dochází po nárazu střely na pancíř.

SA 58 | 7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43
7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43
1 – plášť střely; 2 – olověná košilka; 3 – jádro střely; 4 – zápalná slož; 5 – ochranná vložka

7,62mm náboj průbojný zápalný vz. 43 (viz obr.) se používá k za palování hořlavin (benzínu apod.) a k ničení cílů za slabými pancéřovými kryty do dálky 300 m.

Nábojnice je úplně stejná jako u náboje se střelou s ocelovým jádrem.

Průbojně zápalná střela se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště, z tombakového hrotu, olověné košilky, ocelového kaleného jádra, z olověné ochranné vložky a ze zápalné slože.

Jakmile střela narazí na pancíř, svým jádrem jej probije. Při nárazu střely se zároveň vznítí zápalná slož, její plamen vnikne probitým otvorem dovnitř a zapálí hořlavinu.

Hrot střely je nabarven černým a červeným proužkem. Střela váží 7,7 g.


7,62mm náboj zápalný vz. 43

(7,62-Z 43) – hrot střely označen červeně. Používán k zapalování lehce vznětlivých předmětů. Střela náboje svítí červeně do vzdálenosti 700 metrů a do stejné vzdálenosti i zapaluje.

SA 58 | 7,62mm náboj zápalný vz. 43
7,62mm náboj zápalný vz. 43
1 – zápalná slož; 2 – jádro; 3 – svítící slož; 4 – zážehová slož

7,62mm náboj zápalný vz. 43 se používá k zapálení hořlavin (petroleje, benzínu) v ocelových nádržích o síle stěny až 3 mm, jakož i k zapálení slaměných střech, stohů sena, slámy apod. do dálky 700 m. Střela tohoto náboje za letu červeně svítí do dálky 700 m a její stopa je viditelná ve dne i v noci.
Zápalná střela se skládá z ocelového, tombakem plátovaného pláště, z tombakového hrotu, z olověné košilky, z ocelového kaleného jádra a z ocelového, tombakem plátovaného kalíšku. Do kalíšku je zalisována svíticí a zážehová slož. V hrotu střely je uložena zápalná slož.

V okamžiku výstřelu se od hořících prachových plynů zažehne zážehová slož ve střele. Když střela opustí hlaveň, zažehne zážehová slož svítící slož a ta svým světlem označuje stopu dráhy střely.

Nárazem střely na cíl se zápalná slož vznítí, roztrhne tombakový hrot a plášť střely a plamen zápalné slože zažehne lehce zápalné předměty. Plamen zápalné sloze je zesilován plamenem svíticí sloze pokud za letu střely úplně nedohořela.

Hrot střely je nabarven červeně. Střela váží 6,6 g.

7,62mm náboj zaměřovací vz. 43

(7,62-Zm 43) – Používán k měřičským účelům u dělostřelectva. Dostřel 1500 m. Střela za letu svítí červeně a je dobře viditelná ve dne i v noci. Střela náboje je zakulacena a označena zeleně s bílým proužkem.

SA 58 | 7,62mm náboj zaměřovací vz. 43
7,62mm náboj zaměřovací vz. 43
1 – plášť střely; 2 – kalíšek; 3 – svítící slož; 4 – zážehová slož; 5 – krycí klobouček

7,62mm náboj zaměřovači vz. 43 je používán dělostřelectvem k měřickým účelům. Střela za letu červeně svítí a její stopa je dobře viditelná ve dne i v noci.
Největší dostřel zaměřovači střely je okolo 1500 m. Váha náboje je 11,4 g. Střela zaměřovacího náboje má tvar pistolové střely (hrot je půlkulatý); plášť střely je ocelový, tombakem plátovaný. V plášti je zasunut ocelový, tombakem plátovaný kalíšek, ve kterém je zalisována zážehová a svíticí slož. Střela váží 3,5 g.

Hrot střely má dva barevné pásky, zelený a bílý.

náboj svědečný

(7,62-43) – Používaný do poloviny sedmdesátých let k ověření kvality střeliva. Ze série (okolo 100 000) vyrobených nábojů se jich část odebrala, uskladnila a zapečetila. Při případných potížích se na těchto vzorcích ověřovala kvalita nábojů.

Pro výcvik jsou používány tyto typy nábojů:

7,62mm náboj školní vz. 43

(7,62-Sk 43) – Neobsahuje prachovou náplň. Slouží k bezpečnému výcviku funkcí samopalu. Pro odlišení od ostatních nábojů jsou na něm tři podélné drážky.

SA 58 | 7,62mm náboj školní vz. 43
7,62mm náboj školní vz. 43
1 – plášť střely; 2 – olověná košilka; 3 – jádro střely

7,62mm náboj školní vz. 43 (viz obr.) slouží k výcviku v nabíjení, ve spouštění a pro kontrolu činnosti zásobníku, závěru a spušťadla. Skládá se z nábojnice, ze zápalky a ze střely.
Hlavní rozměry školního náboje odpovídají ostrému náboji. Na těle nábojnice jsou tři podélné drážky a na krčku nábojnice hluboké stopy po škrtícím zařízení.

Nábojnice je prázdná (bez prachové náplně); rovněž zápalka je bez třaskavé slože.

7,62mm náboj cvičný vz. 43

(7,62-Cv 43) – Obsahuje prachovou náplň, ale neobsahuje žádnou střelu. Tzv. „slepý náboj“. Nábojnice má prodloužený krček, který je na konci hvězdicovitě uzavřen.

SA 58 | 7,62mm náboj cvičný vz. 43
7,62mm náboj cvičný vz. 43
1 – prachová náplň; 2 – zápalka

7,62mm náboj cvičný vz. 43 (viz obr.) se používá k značkování palby při cvičeních.
Skládá se z nábojnice, ze zápalky a z prachové náplně (nemá střelu). Nábojnice má prodloužený krček, který je na konci zaškrcený (stažen do hvězdičky).

Při střelbě cvičnými náboji nutno počítat s ohroženým prostorem do 10 m před ústím hlavně.

7,62mm náboj redukovaný vz. 43

(7,62-Rd 43) – Používán ke střelbě na kratší vzdálenosti. Max dostřel je 1100m. Od ostatních nábojů se odlišuje zakulacenou špičkou střely označenou bílou barvou.

SA 58 | 7,62mm náboj redukovaný vz. 43
7,62mm náboj redukovaný vz. 43
1 – plášť střely; 2 – vložka

7,62mm náboj redukovaný vz. 43 se používá ke školním střelbám na zkrácené dálky.
Skládá se z nábojnice, zápalky, prachové náplně jako u ostrého náboje a ze střely. Střela má tvar střely pistolové (půlkulatý hrot). Plášť střely je buď ocelový, tombakem plátovaný nebo ocelový fosfátový a lakovaný, do kterého je zezadu vložena ocelová vložka.

Váha náboje je 10,8 g. Největší dostřel redukované střely je okolo 1100 m. Hrot střely je nabarven bíle. Střela váží 3 g.

Zdroj, foto: sa58.kx.cz