Tlumič ohně a zpětného rázu

Válcovitý nebo kuželovitý nástavec upevněný na ústí hlavně zbraně; umožňuje částečnou expanzi prachových plynů, a tím snížení jejich
teploty a zmenšení záblesku při výstřelu.

Každá zbraň, ať již vojenská či civilní musí být opatřena zařízením, díky kterému se ztlumí zpětný ráz zbraně při výstřelu. Zpětný ráz by se dal definovat jako síla, kterou působí zbraň na střelce v opačném směru pohybu střely.

Dalším nepříznivým jevem jsou vibrace, vznikající při průchodu střely drážkami hlavně; ty jsou největší v momentě, kdy střela dosahuje ústí. Po opuštění se ztrácejí. Tzn., když střelec vystřelí projektil, vzniká uvnitř obrovský tlak vytlačující střelu ven, ale zároveň působí tlak zpětně na celou zbraň, ale hlavně vše je dáno díky rychlosti střely a síle působení na vývrt hlavně.

Pro tyto nevyhnutelné účinky bylo vyvinuto několik systému tlumících zpětný ráz. Jedním z nich je úsťová brzda. Ta spotřebovává část plynů z hlavně ještě před opuštěním střely.
Další je kompenzátor zdvihu. Ten se skládá z několika vyvrtaných otvorů u ústí hlavně. Ty mají přesnou velikost a směr.

Dalším řešením, používaným hlavně u velkorážních odstřelovaček a těžkých kulometů je použití těžké hlavně, tzv. Heavy Barrel. To spočívá v tom, že stěny hlavně jsou daleko silnější a tlustší, než u klasických. Díky vysoké váze a síle stěn, jsou vibrace a zpětný ráz snižovány na minimum.

Takovéto řešení je ale zároveň nevyhnutelné v případě zbraní, využívající velkorážové střelivo (např. 50BMG). Kdyby u těchto zbraní nebyl použit zmiňovaný systém, mohlo by dojít k roztržení hlavně v důsledku vysokých hodnot tlaku nebo ke zranění střelce v důsledku zpětného rázu.

K utlumení plamene, čili jevu, který zesnadňuje lokalizování a zároveň stěžuje míření střelce se používá tzv. tlumič výšlehu plamene. Ten rozloží plamen, vznikající chemickou reakcí spalných plynů při styku se vzduchem, do několika směrů otvory, zároveň působícími jako zařízení pro snížení zpětného rázu.