Tlumič zvuku

Zařízení k tlumení akustických kmitů.

Celý efekt, tzn. zvuk při výstřelu se děje díky tomu, že po vystřelení střely a následném opuštění hlavně, vzniká jev nazývaný aerodynamický třesk. Ten má za následek typický zvuk výstřelu.

Avšak utlumení tohoto jevu lze dosáhnout dvěma způsoby:

Buďto se použije ve zbrani s tlumičem subsonické (podzvukové, úsťová rychlost střely je nižší než zvuk – pod 310m/s, označovaná sub sonic) střelivo, tj. speciální střelivo, které má těžší střelu, čili jeho kinetická energie bude vysoká natolik aby zajistila dostatečný ranivý účinek i při nizké rychlosti pod 310m/s.

Druhá možnost je užití normálního střeliva, např 9mm Luger ve speciálně upravené zbrani. Jako příklad uvedu samopal německé firmy Heckler&Koch MP5SD. Zbraň má na místě hlavně integrovaný tlumič hluku výstřelu.
Řešení spočívá ve snížení rychlosti střely odvedením části spalných plynů ven z hlavně otvory, umístěnými těsně za nábojovou komorou do tlumiče zbraně. Díky tomu lze užívat normální nadzvukovou munici (úsťová rychlost střely je vyšší než zvuk – nad 310m/s).

Avšak v těchto zbraních není možné užívat subsonické střelivo, jelikož už tak nízká rychlost střely by byla ještě snížena odvedením spalných plynů ven z hlavně.