Udržení ohně

Zachování ohně šetří zdroje pro jeho zapálení.

Udržení žhavých uhlíků přes noc

Chcete-li udržet oheň tak aby hořel celou noc, zakryjte ho hromadou popela.
Oheň pod popelem pomalu hoří a ráno ho budete mít připraven. Stačí ho pouze rozfoukat, aby znovu obživl a přiložit čerstvé palivo.

Pomalý doutnák

Pomalý doutnák je bezpečná cesta, když nemáme zápalky nebo zápalný materiál, na uchování životně důležitého ohně pro další použití po uhašení svého ohně a odchodu mimo tábor na dobu jedné až dvou hodin. Pro takové použití se pomalý doutnák doporučuje zavěsit na větev a vystavit proudu vzduchu.

Vnitřní kůra z některého druhu stromů rozkouskovaná na vlákna a spředená do dlouhého pletence, bude po zapálení doutnat. Tomuto pletenci se říká pomalý doutnák. Tento pletenec vyrobený z kůry může být použit na uchovávání žhavého uhlíku po dlouhou dobu a tím tak šetřit vaše drahocenné zápalky. Nejideálnější je hedvábně měkké lýko z kůry.

Používá se jako prostředek k uchování ohně a také jako prostředek k jeho přenášení z místa na místo.

Může být také zhotoven z dlouhého konopného nebo sisalového provazu, nebo z tenkého lana o průměru 6 až 12 mm.

Dřevokazné houby (choroše)

Na přenášení ohně odedávna využívali Indiáni doutnající vysušené dřevokazné houby. Tyto houby rostou i u nás a jsou známy pod obecným názvem choroše. Nejvhodnější k tomuto účelu je druh choroše vyrůstající na dubu. Tyto houby se vysušily u ohně a potom sloužily po zapálení jako vynikající doutnající troud.