Uhašení ohně

Správným uhašením ohně zamezíme případnému požáru.

  • Rozmetejte hořící dřevo a uhlíky klackem.
  • Z velkých polen a větví seškrabte hořící uhlíky.
  • Důkladně ohniště zalijte vodou.
  • Po zalití vodou ještě jednou ohniště prohrabte větví. Pokud objevíte ještě doutnající uhlíky, opakujte zalití vodou. Uhlíky musí být na dotek chladné!
  • Potom místo ohniště pokryjte vykopanou hlínou, nebo drny a zalijte je vodou.

Pozor

UJISTĚTE SE PŘED ODCHODEM ABSOLUTNĚ JISTĚ, ŽE JE VÁŠ OHEŇ UHAŠENÝ!

Nedodržení tohoto pravidla má v některých případech za následek vznik požáru. Mějte na paměti, že případnému požáru v lesním masívu s velkou pravděpodobností neuniknete. Současně dojde k ohromným škodám na porostech, velkému úhynu zvěře apod.