Únos, zajetí, rukojmí (instrukce pro občany České republiky)

Při pobytu v krizových oblastech, zejména tam, kde probíhají válečné konflikty, můžeš upadnout do zajetí některé z válčících stran, být unesen, stát se rukojmím. Tyto situace představují velmi závažný druh krizové situace a pro jedince znamenají extrémní psychickou zátěž.
Nikdy ozbrojence neprovokuj, neodporuj jim, nebraň se a maximálně spolupracuj. Prokaž svou totožnost a žádej o spojení s ambasádou vlastní země.

Snaž se nepropadnout panice, zaměř svou pozornost na cokoliv jiného než na svou nepříznivou situaci a hrozící nebezpečí.
Musíš být připraven jak na psychický nátlak, tak na fyzické násilí, možné dlouhé přesuny, minimální hygienu a lékařskou péči, špatnou a nedostatečnou stravu, mučení, apod. Musíš být připraven i na to, že budeš využit k dosažení různých cílů a záměrů válčících stran, na medializaci tvého případu a na kladení podmínek. Počítat musíš také s tím, že tě únosci například budou nutit k prohlášením, která jsou v rozporu s tvým
svědomím, nebo že je sami podle svých potřeb zkreslí a budou je tak tlumočit veřejnosti.

PAMATUJ!

V zajetí vždy spolupracuj, nesnaž se uprchnout, komunikuj se svými vězniteli, nevyvyšuj se nad ně.

RESPEKTUJ základní pravidla při únosu

1. Nepoddávej se situaci
2. Neklaď odpor
3. Potlačuj své nepřátelství vůči věznitelům
4. Zaujmi podřízenou roli, zůstaň však nad věcí
5. Dodržuj své návyky
6. Vyhodnoť svou situaci, snaž se chovat racionálně
7. Kontroluj svůj vnější projev a vzhled
8. Fantazíruj k vyplnění volného času
9. Udržuj psychickou flexibilitu
10. Neodlišuj se od ostatních
11. Věř v sebe a ve šťastný konec

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS