Upozornění!

Veškerý obsah Stránek je určen pouze k informačním a studijním účelům!

Pozor!

Techniky přežití a sebeobrany popsané na Stránkách jsou určeny k použití v krajních situacích, kdy je ohrožena bezpečnost osob nebo zájmy státu.

Danger zone!

Stránky mohou obsahovat militantní, drastické a potenciálně psychicky nebezpečné informace. Může-li vás to jakkoliv poškodit, tyto stránky opusťte!

Restricted area!

Stránky jsou určeny pouze pro čtenáře starší osmnácti let. Návštěvník potvrzuje svůj minimální věk osmnáct let, čtením (prohlížením) těchto Stránek. Nedosáhl-li ještě výše uvedeného věku, je povinen stránky neprodleně opustit.