V knize osudu jsme všichni zapsáni v jednom verši.