Varovné signály (NATO) k ochraně proti zbraním hromadného ničení (ZHN) a při leteckém napadení

Letecké napadení

Způsob vyhlašování varovného signálu:

  1. Nepřerušovaný kolísavý tón sirény po dobu 1 minuty
  2. Přerušované dlouhé troubení houkačkami vozidel, píšťalkami, polnicemi nebo jinými dechovými nástroji v poměru 3:1 (přibližně 3 vteřiny zvuk, 1 vteřina pauza)
  3. Hlasem „AIR ATTACK“ (nebo odpovídající výraz v národním jazyce, pokud se situace týká jen jednoho národa)

Výskyt toxických nebo biologických látek, případně radiační nebezpečí při podezření z použití ZHN nebo úniku toxických průmyslových látek

Způsob vyhlašování varovného signálu:

  1. Přerušovaný kolísavý tón sirény
  2. Několik po sobě jdoucích krátkých signálů houkačkami vozidel nebo jinými nástroji, údery na kovový nebo jiný předmět v poměru 1:1 (přibližně 1 vteřina zvuk, 1 vteřina pauza)
  3. Hlasem „GAS, GAS, GAS“ (nebo odpovídající výraz v národním jazyce, pokud se situace týká jen jednoho národa)
  4. Hlasem „FALLOUT, FALLOUT, FALLOUT“ (nebo odpovídající výraz v národním jazyce, pokud se situace týká jen jednoho národa)

Konec všech poplachů

Způsob vyhlašování varovného signálu:

  1. Hlasem „ALL CLEAR“, s uvedením druhu napadení (nebo odpovídající výraz v národním jazyce, pokud se situace týká jen jednoho národa)
  2. Siréna – plynulý tón po dobu 1 minuty nebo nepřerušované troubení houkačkami vozidel, píšťalkou, polnicí nebo jiným dechovým nástrojem, což znamená, že pominulo nebezpečí použití ZHN nebo leteckého napadení

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR – AVIS