Víte jakou vodu pijete (vodovod)? Jak na poskytnutí informací o kvalitě vody pitné a vody určené ke koupání osob

Jedná se o případy, kdy žadatel potřebuje (k jakýmkoli účelům) znát jakost pitné vody, kterou používá nebo hodlá používat, a na základě této informace se např. rozhodne podniknout určité kroky.

Stejně je tomu v případě vody určené ke koupání osob.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Všechny právnické i fyzické osoby.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti v písemné formě – můžete ji zaslat poštou, elektronickou poštou či doručit osobně.

Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na krajskou hygienickou stanici, která je místně příslušná provádět dozor nad zásobováním pitnou vodou nebo dozor nad koupališti, koupacími oblastmi, bazény, saunami.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na odbor hygieny obecné a komunální.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba podat písemnou žádost, která obsahuje:

  • adresu příslušné hygienické stanice,
  • konkrétní dotaz (příp. popis problému),
  • odůvodnění podání,
  • podpis a
  • adresu žadatele.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místně příslušné hygienické stanice.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Můžete se obrátit na provozovatele vodovodů a veřejných studní.
Informace o kvalitě vody určené ke koupání osob vám mohou sdělit provozovatelé bazénů, saun a koupališť ve volné přírodě.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR