Výběrové řízení – 601. Skupina speciálních sil ČR v Prostějově

Výběr probíhá dvoukolovým způsobem s tím, že záleží zda jdete k zabezpečovací nebo bojové skupině.

Lidé ze zabezpečení absolvují pouze první kolo, které trvá dva dny. Jedná se o běžné armádní přezkoušení tělesné kondice kdy uchazeč musí splňovat úroveň A – výsadkář.

Zde jsou uvedeny min/max hodnoty:

  • lehy-sedy 38/55 1min
  • kliky 20/35 1/2 min
  • běh 12 min. 2400/3000
  • shyby na hrazdě 6/16
  • plavání na 300m.

Největší problém je v silových úkolech a někdy i s plaváním. Na základě fyzických testů odpadne přibližně 80% odmítnutých uchazečů.

Pak následuje pět hodin psychotestů. Při nich uspěje přibližně 50% přítomných.

Pro zájemce o službu u bojových jednotek je pak druhé kolo. Druhé kolo trvá deset dní.

První den probíhají úvodní fyzické testy a psychotesty.
Druhý den se nejprve fasuje vybavení, uchazeči dostanou polní oděv, spací pytel, baret a ostatní výstroj pro plnění úkolů (kromě pevných bot, které si uchazeči mají donést vlastní).
Pak následuje patnáctikilometrový přesun do výcvikového zařízení, kde na uchazeče čekají další silová cvičení (shyby, kliky), běhy prokládané přenášením břemen a psychotesty, přesuny na 30, 40, 60 km.
Jednotlivé úkoly nejprve adepti plní samostatně a postupně pak pokračují ve dvojicích a skupinách pro prověření jejich schopnosti vzájemné spolupráce.
I tato část výběru je opět doplněna psychotesty a zahrnuty jsou například i střelby, které nejsou až tak podstatné.

Uchazeč má možnost kdykoliv výběrové řízení vzdát. Neustále je sledován po všech stránkách jak instruktory, tak lékařem.

Vstupní podmínky pro výběrové řízení jsou shodné pro obě kategorie:

  • minimálně 2 roky aktivní služby u útvarů a zařízení AČR jako voják z povolání nebo absolvent tříleté vojenské školy (ve zvláštních případech může být odpuštěno)
  • zdravotní klasifikace A (schopen jako výsadkář)
  • čistý rejstřík trestů
  • úplné středoškolské vzdělání s maturitou (výjimky pouze u zabezpečovací jednotky)
  • pokud možno bezpečnostní prověrka požadovaná na danou funkci

Zdroj: specialnijednotky.tym.cz