Výběrové řízení a výcvik – SOG (Special operations group)

Výběrové řízení

O místo u jednotky se může ucházet pouze osoba, která již má zkušenosti z oblasti speciálních operací. Jedná se o lidi od výsadkových a průzkumných jednotek, zvláštních složek PČR nebo zpravodajských služeb. Výběrové řízení je čtyřfázové.

První částí je předložení profesního životopisu.
Na jeho základě jsou vybraní uchazeči pozváni na vstupní pohovor před výběrovou komisí.
Ti kteří projdou absolvují individuální psychotesty.
Zbytek šťastných je vyzván k účasti na základním výběrovém kursu.
Ti kteří jsou shledáni vhodnými pro službu u SOG mají napůl vyhráno.

Asi tou nejdůležitější fází je začlenění do jednotky. Jedná se o zkušební období, během kterého se zájemce musí projevit jako platný člen jednotky. Období je dostatečně dlouhé na to, aby to bylo možné poznat. I u SOGu platí, že těžké je dostat se dovnitř, ale ještě těžší je tam vydržet.

Výcvik

Výcvik je rozdělen na tři oblasti.

Základní příprava je složena z dovednotí a vědomostí jednotlivce. Díky požadavku, aby měl zájemce již zkušenosti z podobné práce, se nejedná o výcvik od nuly, ale o doplnění potřebných znalostí a postupů specifických pro práci SOGu.
Po té následuje taktická příprava při které zásahové týmy cvičí všechny taktické postupy ve všech prostředích a podmínkách.
Výcvik v terénu vojenských prostorů je střídán s nácvikem operací v ulicích velkých měst.

Po absolvování tohoto výcviku přichází speciální výcvik. V tom se příslušníci útvaru věnují svým specializacím. Důležitý je pak také společný stmelovací výcvik jednotky, který vytvoří ze skupiny jednotlivců perfektně pracující tým.

Podmínkou pro úspěšné provedení operací je neustálý výcvik. Příslušníci jednotky neustále cvičí jak na střelnici tak i různé taktické postupy, způsoby vysazení a vyzvednutí atd.

Čtyřčlenný tým je základním článkem – řidič, pyrotechnik, zdravotník a ostřelovač. Každý tým má vlastní vybavení a vlastní vozidlo. Je při zásahu zcela samostatný. Co se týká specializací tak například řidič musí být schopen řídit veškerou pozemní techniku od motorky po tank. Všichni členové jsou důležití a jsou cvičeni tak, aby v případě vyřazení z boje se mohli navzájem částečně zastoupit.

Zdroj: specialnijednotky.tym.cz