Výběrové řízení a výcvik – URNA (Útvar rychlého nasazení)

Výběrové řízení

Před tím, než se člověk rozhodne absolvovat výběrové řízení k URN musí splňovat následující podmínky:

 • minimální věk 23 let
 • 3 roky služby u Policie ČR
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
 • řidičský průkaz skupiny B.
 • plavec

Výběrové řízení má tři fáze:

První fáze – uchazeč absolvuje předepsaná zátěžová vyšetření, psychologické vyšetření skládající se z řady různých testů trvající přibližně 6-8 hodin, přezkoušení z tělesné zdatnosti. Přezkoušení z tělesné zdatnosti obsahuje následující testy: běh 60m, běh 5km, kliky maximální počet za 1 minutu, shyby na hrazdě maximální počet, sedy-lehy maximální počet za 2 minuty, plavání 400m, překážková dráha.

Druhá fáze – trvá týden a probíhá ve výcvikovém středisku. Během tohoto týdne uchazeč musí dokázat jak svou motivaci, tak fyzickou odolnost. Stěžejní součástí jsou orientační pochody s batohem. Pochody jsou namáhavé a probíhají i v noci. Cílem je zjistit chování člověka během dlouhodobého působení stresu. Člověk se musí neustále rohodovat, plnit úkoly a to vše za nedostatku spánku a stravy. Jediné, čeho nemůže mít nedostatek, je voda. Pitný režim je důležitý a nesmí se podceňovat. Zajímavým testem je horolezecká houpačka na mostě po jednom z pochodů. Uchazeč se po příchodu na místo uváže do postroje a zhoupne se na laně zavěšeném pod mostem. Není to přímo Bungee, ale člověk se při pohledu dolů rychle rozhoduje, jestli chce pokračovat. Zhoupnutí bývá někdy problémem i pro výsadkáře.

Třetí fáze – pohovor. Pokud uchazeč prošel prvními dvěma fázemi a nevzdal to sám, má před sebou poslední vyřazovací kolo. Čeká jej rozhovor před komisí. Komise se ptá na různé osobní věci, na to jak se uchazeči zdálo výběrové řízení a na motivaci – proč k jednotce jde. Je potřeba říci, že zájemce typu „Chci mít samopal a střílet po teroristech“ služba u jednotky nečeká. Žádaný je tichý profesionál.

Požadované vlastnosti jsou následující:

 • Inteligence – průměrná až nadprůměrná. Schopnost učit se. Vymezit a vyřešit problém i ve stresovém prostředí.
 • Ctižádost a cílevědomost – znát své reálné schopnosti, dokončit práci, pracovat na sobě.
 • Pružnost a přizpůsobivost – nekonvenční myšlení, invence, schopnost improvizovat.
 • Zralost – je tím míněno chování zbavené impulsivnosti, naivity, přehánění, vnitřní ukázněnost.
 • Psychosomatická stabilita – souvisí s emocionální stabilitou. Uchazeč by neměl podléhat psychosomatickým obtížím. Neměl by
  nemoci vyhledávat ani přecházet.
 • Emocionální stabilita – schopnost snést kritiku, trpělivost, ovládat se. Nepřípustná je však strnulost a nadměrné potlačování
  pocitů.
 • Emoční naladění – optimista, smysl pro humor, bez náhlých výkyvů.
 • Sociální přizpůsobivost – vstřícné a otevřené jednání, přijmout autority, přijmout pravidla skupiny, iniciativa
 • Agresivita a odvaha – projevovat cílenou a kontrolovatelnou agresivitu. Odvaha s instinktem sebezáchovy – bez kaskadérských
  kousků.
 • Vysoká frustrační tolerance – schopnost zůstat akceschopný a orientovaný na splnění cíle při přerušení, čekání a rušivých
  vlivech.
 • Morálně – etické chování – jednat podle přijatých společenských pravidel a hodnot, smysl pro spravedlnost, poctivost, svědomitost a pozitivní motivace k práci.

Výcvik

Pokud byl účastník i při pohovorech úspěšný a byl přijat, čeká jej docela náročný výcvikový program.

Základem je takticko-speciální příprava, střelecká příprava, práce ve výškách a sebeobrana.
Pokračuje se spojovací, výsadkovou, topografickou a zdravotní přípravou.
Učí se obsluhovat potřebnou speciální techniku, psychologii a předpisy.
Dále uchazeč je podle potřeby proškolen v oblasti ženijních prací nebo se účastní výcviku odstřelovačů, potápěčů případně řidičů.

Prvotní výcvik probíhá nejprve u výcvikové skupiny, pak je teprve přičleněn nový člen k jednotce.

Život v jednotce je vlastně neustálý výcvik. Vše se nestále zkouší a piluje, aby časy pro obsazení místnosti byly co nejmenší, slaňování rychlejší, střelba přesnější a vše bezpečnější. Člověk se tak stane součástkou velikého stroje zvaného tým. Celý stroj musí být dobře udržovaný a zaběhaný, protože pokud se jedna součástka zasekne, může to mít katastrofální důsledky. Člověk si musí zvyknout, že mu bude jednotka organizovat život. Životní prostor se často zcvrkne na pohotovost, výcvik, spánek a pár soukromých chvil. Neustále vysoké nasazení i při tréningu nese s sebou vysokou opotřebovanost a řada lidí časem pochopí, že život u zásahové jednotky je jiný než si představovali. Výcvik pokračuje tak, že po čase se z člověka stává odborník a z odborníka instruktor. U jednotky nikdo nevydrží věčně a dříve nebo později se každé místo obsadí někým novým. Vzhledem k požadavkům na výkonnost nelze u zásahové jednotky zůstat do důchodu.

Člověk je podle svých schopností a znalostí umístěn v určité sekci:

 • sekce rychlého nasazení – tři zásahové skupiny a výcviková skupina.
 • sekce speciálních služeb – odstřelovači, spojaři, dokumentaristé, vyjednavači, řidiči.
 • sekce administrativně-logistická – sekretariát, právník, personální, organizační a materiálová skupina.

Aby ve výcviku byly zahrnuty nejnovější poznatky, cvičí se spolu se zahraničními jednotkami jako SAS, GSG9, GIGN atd..

Příslušníci jednotky se účastní policejní mise v Kosovu UNMIK a jsou členy zásahové jednotky Special Team 6.

Zdroj: specialnijednotky.tym.cz