Zásady přesunu

Základní zásady při rozdílných způsobech přesunů.

Přesun po řece

 • Cestování po řece může být rychlejší a šetří energie, pokud není nebezpečí podchlazení a nebezpečí živočichů.
 • Používat plovoucí zařízení (vor, polena, bambus).
 • V mělké vodě používat k přesunu bidel.
 • V hluboké improvizovaná pádla.
 • Při proplutí říčním zákrutem zůstat na vnitřní straně kde je nižší rychlost toku vody.
 • Držet se blízko pobřeží.
 • Při přechodu řeky a vodních ploch zvážit použití plovacích zařízení a plováků.

Možná nebezpečí:

 • Kmeny v korytě řeky.
 • Převislé větve a stromy nad hladinou.
 • Peřeje (neprojíždět!).
 • Vodopády.
 • Nebezpečná zvířata.

Přesun po ledě a sněhu

Necestovat ve:

 • Sněhové vánici.
 • Prudkých zimních větrech.
 • Špatné viditelnosti.

Překážky:

 • Snížený počet denních hodin světla.
 • Hluboký měkký sníh (sněžnice).
 • Přesun je nejsnažší časně ráno a pozdě odpoledne před setměním kdy je sníh zmrzlý.
 • Lavinové nebezpečí je na svazích se sklonem 30 – 45° nebo větším, velké množství sněhu na vrcholcích hřebenů, stromy v místech lavin nemají ve směru proti svahu větve.
 • V lavině se pohybovat jako při plavání stylem znak, sníží se tím hloubka zasypání, při snížení rychlosti laviny mávat rukami okolo hlavy pro vytvoření vzduchové kapsy.

Zamrzlá voda:

 • Slabý led je v místech přímého řečiště, u předmětů vyčnívajících z ledu, pod sněhovými závějemi přesahujících led, na soutoku řek a potoků.
 • Stoupající vodní pára označuje teplejší vodu, nebo tající led/sníh.
 • Pokud klesá hladina řeky vznikají v ledu bublinové kapsy.
 • Při přechodu po ledě rozložit váhu na co největší plochu (po břiše, sněžnice).
 • Přesun po ledovci je nebezpečný, pokudmožno se vyvarovat.

Přesun v horách

Blesk:

 • Vyvarovat se pohybu po vrcholcích hřebenů při bouřích.

Lavina:

 • Místa lavin obcházet.

Bleskové záplavy:

 • Nenavštěvovat nízko položená místa.

Přesun v suchém podnebí

 • Necestovat pokud není jisté dosažení cíle se zásobami které jsou k dispozici.
 • V horkých dnech cestovat za úsvitu a za soumraku.
 • Přesunovat se po pevnějších údolích mezi dunami.
 • Přesun po návětrných hřebenech písečných dun.

Písečná bouře:

 • Vyznačit směr cesty (např. kameny, po písečné bouři nemusí být okolí znovu poznat).
 • Sednou, lehnout směrem své cesty.
 • Pokusit se dosáhnout závětrné strany přírodních krytů.
 • Zakrýt ústa, nos a uši kusem látky.
 • Chránit oči.
 • Zůstat na místě do konce bouře.

Přesun v tropickém podnebí

 • Přesun pouze za denního světla.
 • Vyvarovat se překážek typu bažina a houštiny.
 • Rozhrnout vegetaci za účelem proklouznutí pod ní.
 • Vegetace se nedotýkat holou rukou (trny, ostny, hadi, atd.), používejte rukavice.
 • Nepřelézejte padlé kmeny.
 • Stezky naleznout na místech soutoku dvou toků, hlobokých průsmyků v oblastech kopců.

Nebezpečí na zvířecích stezkách:

 • Pozor na pytlácké pasti.
 • Používat hůl na prozkoumání cesty před sebou (pády, pasti).
 • Na zvířecích stezkách nikdy nespat!