Závěrové mechanismy

Popis nejpoužívanějších typů mechanismů závěru zbraní.

Dynamický (neuzamčený) závěr

Tento závěr je vhodný pouze pro „slabé“ náboje, jelikož proti tlaku v hlavni působí jen síla vratné pružiny a hmotnost závěru. Teoreticky by se dal použít i u výkonných nábojů, ale bylo by zapotřebí velkého a těžkého závěru a silné pružiny.
Výhodou je, že se hlaveň nepohybuje, což má pozitivní vliv na přesnost střelby.
Pro výkonnější náboje jsou vhodnější jiné typy závěrů.

Uzamčení vykývnutím hlavně

Za otce tohoto systému bychom mohli považovat Johna M. Browninga, který jej použil u svého Coltu M1911.
Hlaveň v tomto případě má na sobě několik příčných „žeber“, které zapadají do příslušného vybrání v závěru. K odemčení se konec hlavně musí snížit, což obstarává řetízkový článek (na animaci je použita varianta z CZ 75 s uzavřeným vodícím vybráním), který při krátkém zákluzu hlavně stáhne její konec mírně dolů a vytáhne žebra z vybrání.
Tenhle závěr už „něco vydrží“, ale jeho nevýhodou je pohybující se hlaveň, což má za následek nepřesnost střelby. Musí se to napravovat úpravou mířidel.