Zdroje vody

Lidské tělo je tvořeno ze 75% vodou. Voda slouží pro udržování konstantní teploty těla, je potřebná k udržování funkce ledvin při vylučování odpadů a také určitým způsobem vede nervové impulsy.

Kondenzace

 • Na listnatou větev zdravého stromu/rostliny navléknout igelitový sáček, zavázat.
 • Vláha z listů v sáčku zkondenzuje.
 • I z čerstvě uříznuté rostliny lze získat tímto způsobem vodu.

Sluneční destilace

 • Vykpat alespoň 45cm hlubokou díru o průměru 90cm.
 • Ve středu umístit nádobu na vodu.
 • Díru přikrýt igelitem, střed nad nádobou zatížit předmětem aby vytvořil korout směrem k nádobě. Zde bude voda skapávat do nádoby.
 • Po nasycení vzduchu voda kondenzuje (chladnější umělá hmota pomáhá kondenzaci teplého vzduchu).
 • Efektivita je cca 0,55l za 24 hodin.
 • Výhodné v pouštních a horkých oblastech.

Ze sněhu/ledu

 • Lepší je led, je efektivnější při stejné spotřebě tepla v poměru k získanému množství.
 • Sníh rozpustit po malých dávkách, při větším množství horní vrstva vsakuje vodu a hrnec se může připálit, kvůli vzniklé dutině.
 • Spodní vrstva sněhu je zrnitější, poskytuje více vody.

Z mořského ledu

 • Mořský led je slaný, používat pouze starý led (méně soli).
 • Nový led je hrubý a mléčné barvy.
 • Starý led je namodralý a má zaoblené hrany.
 • Pozor na starý led, vystavený slaným sprškám mořské vody (1 litr mořské vody obsahuje 15g soli).