Nouzový zdroj vody (kondenzace)

Video s ukázkou nouzového zdroje vody v přírodě za pomoci kusu igelitu.

Zdroj: Youtube.com