Zlomeniny

Tělo má vlastní vnitřní oporu z kostí, která se nazývá kostra. Kosti obklopují a chrání všechny životně důležité orgány těla a slouží jako páky, kterými vzájemně pohybují svaly. Normálně jsou kosti pevné, ale mohou se zlomit nebo prasknout při silném nárazu, ohnutí či zkroucení. Protože blízko kosti bývají uloženy důležité cévy a orgány, je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození těchto cév a orgánů ostrými úlomky kostí.

Všeobecné příznaky:

 • Silná bolest v místě zranění – narůstá při každém pokusu o pohyb.
 • Zraněný mohl vnímat či slyšet prasknutí kosti a mohl vnímat tření konců zlomených kostí.
 • Může se objevit otok a později krevní podlitina.
 • Postižená končetina nebo jiná část těla mohou mít ve srovnání s druhou končetinou či stranou deformovaný tvar, příznaky šoku.

Postup – zlomenina dolní končetiny:

 • Nehýbejte zbytečně se zraněným.
 • Podržte končetinu jednou rukou nad a druhou pod zlomeninou a obložte ji srolovanými kabáty, dekami nebo polštáři a případně znehybněte končetinu přiložením improvizované dlahy.
 • Není-li k dispozici vhodná dlaha, svažte nohy, kolena a kotníky zraněného vhodným obvazem k sobě.

Zlomeniny

Postup – zlomenina horní končetiny:

 • Šetrně ohněte paži zraněného v lokti a položte ji přes hrudník.
 • Vložte měkkou vycpávku mezi paži a trup v místě zranění a znehybněte paži v závěsu.
 • Pro lepší znehybnění uvažte ještě široký obvaz kolem paže a trupu – vyhněte se zraněnému místu.
 • Když nelze paži ohnout, pomozte zraněnému položit se s připaženou rukou nebo s paží položenou tak, jak je to pro něj nejpohodlnější.
 • Vložte vycpávku mezi paži a hrudník.
 • Šetrně přiložte široké obvazy kolem paže a trupu – vyhněte se zraněnému místu.

Pokud není bezprostředně nutný transport vlastními prostředky, je lépe s končetinou nemanipulovat a nezpůsobovat zraněnému zbytečně bolest. Protože blízko kosti bývají uloženy důležité cévy a orgány, je nutné dávat velký pozor, aby se zabránilo poškození těchto cév a orgánů ostrými úlomky kostí.

Zlomeniny

Zlomeniny